Menu

Kalkulator terminu porodu

Nasz kalkulator terminu porodu pomoże Ci obliczyć, kiedy na świecie pojawi się Twoje upragnione i długo oczekiwane maleństwo. Wykorzystuje on tak zwaną regułę Naegelego, aby oszacować termin porodu na podstawie dnia zapłodnienia bądź pierwszego dnia Twojej ostatniej miesiączki.

Errechne wann Dein Kind geboren wird!

266 Tage vergehen normalerweise von der Zeugung bis zur Geburt Deines Kindes. Sollte Dir der Tag der Zeugung nicht bekannt sein, können wir den Termin auch in etwas auf Basis des ersten Tages der letzten Regel berechenen. Sollte Dies bei Dir der Fall sei, setze bitte ein Häkchen in der kleinen Box!

Obliczanie terminu porodu

Jesteś w ciąży? Gratulujemy! Z pewnością oczekujesz z radością przyjścia maleństwa na świat i zastanawiasz się, kiedy dokładnie wypadnie termin porodu. Twój ginekolog oceni zapewne podczas pierwszej wizyty postęp ciąży za pomocą badania ultrasonograficznego.

Niezależnie od tego oczekiwany termin porodu może być także oszacowany z wykorzystaniem tak zwanej metody Naegelego. Na tej metodzie opiera się nasz kalkulator terminu porodu. Oblicza on termin porodu na podstawie daty zapłodnienia. Podanie tej daty gwarantuje najdokładniejszy wynik. Jeśli nie jest ona dokładnie znana, alternatywą może być pierwszy dzień ostatniej miesiączki.

Reguła Naegelego z wykorzystaniem daty zapłodnienia:

Termin porodu = data zapłodnienia - 3 miesiące - 7 dni + 1 rok

Reguła Naegelego z wykorzystaniem daty pierwszego dnia ostatniej miesiączki:

Termin porodu = data pierwszego dnia ostatniej miesiączki - 3 miesiące + 7 dni + 1 rok

Jeśli cykl menstruacyjny jest dłuższy lub krótszy niż 28 dni, informacja ta może zostać uwzględniona przy obliczaniu terminu porodu. Jeśli cykl jest dłuższy, różnica ta zostanie dodana, jeśli natomiast krótszy - odjęta.

Termin porodu nie jest przepowiednią

Kalkulator terminu porodu dostarcza jedynie przybliżoną datę porodu i nie jest dokładną prognozą. Przyczyną niedokładności wyniku jest między innymi fakt, że wiele kobiet nie jest w stanie podać dokładnej daty wystąpienia zapłodnienia lub ostatniej miesiączki. Również przebieg ciąży i rozwój dziecka w łonie matki może wyglądać różnie. Z tego powodu termin porodu będzie za każdym razem na bieżąco weryfikowany na podstawie badań USG.

Jakie odchylenie od planowanego terminu porodu jest normalne?

Tylko 4% wszystkich dzieci przychodzi na świat w obliczonym na początku ciąży terminie. Ponad dwie trzecie wszystkich dzieci rodzi się w przedziale plus-minus 10 dni od planowanego terminu porodu. Dłuższy lub krótszy czas w większości przypadków nie stanowi najmniejszego problemu. Jeśli miałoby dojść do komplikacji, zostają one prawie zawsze stwierdzone i bacznie obserwowane już w czasie ciąży z pomocą testów i badań diagnostycznych.