Menu

Wynagrodzenie za godzinę dla niani

Wynagrodzenie niani za godzinę zależy od jej wieku, doświadczenia i poziomu wykształcenia. Dowiedz się więcej z naszego artykułu.

Czynniki wpływające na wynagrodzenie dla niani

Wysokość wynagrodzenia niani podlega zawsze negocjacjom.  Ponieważ jest ustalana indywidualnie, trudno porównywać ze sobą stawki godzinowe. Wynagrodzenie niani zależy od następujących czynników:

  • Miejsca  zamieszkania: wysokość wynagrodzenia niani zależy od miejsca zamieszkania. W małych miejscowościach stawki godzinowe są niższe niż w dużych miastach.
  • Sytuacji finansowej rodziców: Wysokość Twoich dochodów również wpływa na wynagrodzenie niani. Zazwyczaj jeśli Twoja pensja jest wyższa, także opiekunka otrzymuje wyższą stawkę godzinową.
  • Liczby dzieci: wysokość wynagrodzenia niani za godzinę zależy od tego, iloma dziećmi się zajmuje. Jeśli opiekuje się więcej niż jednym, może różnicować stawkę godzinową w zależności od liczby dzieci.
  • Zadań niani: Wynagrodzenie niani zależy od zadań, które ma wykonywać. Jeśli przygotowuje obiad dla dzieci i przejmuje część obowiązków domowych, powinna zarabiać więcej od opiekunki, która wychodzi z dzieckiem po południu na plac zabaw.
  • Pory dnia: Jeśli niania pracuje wieczorami, kiedy zazwyczaj nie ma wielu obowiązków, ponieważ dzieci np. śpią, jej wynagrodzienie jest niższe niż za pracę w dzień.
  • Poziomu wykształcenia: Jeśli niania posiada wykształcenie pedagogiczne, jest pielęgniarką lub posiada dyplom opiekunki dziecięcej, może zażądać wyższej pensji. Dyplom opiekunki dziecięcej jest potwierdzeniem, że niania zna podstawy pielęgnacji i żywienia niemowląt, potrafi zajmować się dziećmi i wspierać ich rozwój w różnym wieku, jak i zna podstawy udzielania pierwszej pomocy.

Podobne artykuły

Wynagrodzenie niani: tyle powinnaś płacić

W zależności od obecności wymienionych czynników powinnaś płacić niani o 8 do 10 zł za godzinę. Jeśli posiada ona dyplom wykwalifikowanej opiekunki może zażądać wyższego wynagrodzenia.

Wynagrodzenie niani: wypłata

Najczęściej wynagrodzenie wypłacane jest niani bezpośrednio po zajmowaniu się dzieckiem w gotówce. Niektóre rodziny umawiają się jednak z opiekunką na wypłatę raz w miesiącu. Zdarza się to najczęściej, gdy opieka nad dzieckiem jest regularna. Ustal jednak sposób rozliczania się z nianią wcześniej.

Autor: