Menu

Zapisy do szkoły podstawowej

Do szkoły podstawowej zapisać można dziecko zazwyczaj w sposób szybki i nieskomplikowany. Chcesz dowiedzieć się, jak dokładnie wyglądają zapisy do szkoły podstawowej? W tym artykule zestawiliśmy najistotniejsze informacje na ten temat, abyś niczego nie przeoczyła i aby zapisy dziecka do szkoły podstawowej przebiegały jak najbardziej bezproblemowo.

Kiedy zapisać dziecko do szkoły podstawowej?

Jeśli Twoje dziecko ma już sześć lat, będziesz mogła zapisać je do szkoły podstawowej. Najlepiej pierwsze przygotowania do tego kroku poczynić już na kilka miesięcy przed planowanym pójściem dziecka do szkoły. W niektórych przedszkolach odbywają się specjalne spotkania rekrutacyjne, podczas których rodzice przyszłych uczniów będą mogli uzyskać wszelkie potrzebne informacje. Dobrze jest zastanowić się wtedy, czy dziecko będzie chodziło do szkoły podstawowej w obwodzie, w której to miejsce będzie miało zagwarantowane, czy może będziecie chcieli rozpocząć naukę w innej placówce. Więcej na ten temat dowiesz się w artykule na temat wyboru szkoły podstawowej. Terminy rekrutacji są uzależnione od rejonu lub czasami od samej szkoły. Najlepiej sprawdzić je na stronie internetowej placówki lub w sekretariacie.

W zależności od stopnia rozwoju dziecka, istnieje także możliwość posłania go o rok wcześniej do szkoły. Więcej na ten temat dowiesz się z naszego artykułu o tym, kiedy warto posłać dziecko wcześniej do szkoły. Zasadniczo jednak obowiązuje zasada, że jeśli dziecko w danym roku ukończy sześć lat, będzie mogło w najbliższym roku szkolnym rozpocząć naukę w szkole podstawowej.

Podobne artykuły

Jak wyglądają zapisy do szkoły podstawowej

Jeżeli zdecydujesz się posłać dziecko do szkoły najbliższej Waszemu miejscu zamieszkania, zapisy do placówki to raczej czysta formalność, gdyż w takiej szkole dziecko będzie miało miejsce zagwarantowane. Głównym warunkiem zapisu do szkoły podstawowej jest wypełnienie i dostarczenie do sekretariatu szkoły w czasie trwania postępowania rekrutacyjnego wypełnionej karty zgłoszenia dziecka. W niektórych przypadkach konieczne jest także przedstawienie dodatkowych dokumentów, prawie wszędzie konieczne jest złożenie karty zgłoszeniowej osobiście.

Do dodatkowych dokumentów, które trzeba będzie zabrać ze sobą w celu zapisania dziecka do szkoły podstawowej mogą należeć:

  • dowód osobisty rodzica,
  • PESEL dziecka,
  • odpis aktu urodzenia,
  • niektóre szkoły mogą zażądać także testu gotowości szkolnej.

Rejestracja internetowa

W niektórych szkołach zapisy do szkoły podstawowej odbywają się drogą elektroniczną lub są wspomagane są ewidencją internetową. W większości przypadków jednak tak czy inaczej konieczne będzie złożenie dokumentów osobiście po rejestracji. Informacja o przebiegu rekrutacji na pewno umieszczona będzie na stronie internetowej placówki.

Jeżeli będziesz chciała posłać dziecko do szkoły podstwawowej, która znajduje się “poza rejonem” dziecka lub do szkoły prywatnej, może się okazać, że rekrutacja będzie nieco bardziej skomplikowana. Wtedy przyjęcie do szkoły podstawowej odbywa się na pisemny wniosek rodziców, a decyzja o przyjęciu do szkoły dość mocno uzależniona jest od ilości wolnych miejsc. Niekiedy istnieje możliwość wskazania nawet do trzech szkół do wyboru, w sytuacji, gdyby przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej pierwszego wyboru nie było możliwe. Wtedy konieczne będzie osobiste złożenie kompletu dokumentów wymaganych przez szkołę w sekretariacie. W niektórych placówkach, zwłaszcza w szkołach niepublicznych organizowane są także specjalne rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami do szkoły podstawowej oraz ich rodzicami.

Czy należy zapisać dziecko do szkoły podstawowej osobiście?

Karta zgłoszeniowa powinna zostać podpisana przez oboje rodziców/opiekunów i złożona osobiście w szkole, do której dziecko będzie uczęszczało, tudzież w szkole pierwszego wyboru. Nawet, jeżeli obecność dziecka przy zapisach nie jest konieczna, dobrze jest zabrać je ze sobą do nowej szkoły. Będzie mogło wtedy zaznajomić się z miejscem, do którego będzie chodzić przez najbliższe sześć lat. Być może dyrekcja będzie chciała osobiście poznać dziecko. Niemniej jednak zapisy do szkoły podstawowej będziesz mogła potraktować jako etap przygotowania dziecka do szkoły podstawowej. Będziecie mogli przy okazji przejść się po korytarzach i wspólnie poznać nową szkołę.

Przebieg zapisów do szkoły podstawowej

Tak jak już wspomniano, dokładny przebieg zapisów do szkoły to kwestia wewnątrzszkolna i w wielu przypadkach dobrze jest odpowiednio wcześnie zapytać w szkole, jak dokładnie wygląda rejestracja. Zapisy do szkoły podstawowej mogą być także dobrą okazją do wyjaśnienia istotnych kwestii organizacyjnych. W niektórych szkołach podczas zapisów otrzymuje się listę z ważnymi terminami na następny rok szkolny. Jeśli chciałabyś dowiedzieć się, jak dokładnie wyglądają zapisy w Waszej szkole, skontaktuj się najlepiej z sekretariatem. W niektórych placówkach organizowane są nawet specjalne dyżury rekrutacyjne.