Menu

Tabela wzrostu (2-19 lat)

Chciałabyś wiedzieć, czy wzrost Twojego dziecka jest właściwy do jego wieku? Tabela wzrostu przygotowana przez Światową Organizację Zdrowia pomoże Ci upewnić się, że Twoje dziecko odpowiednio rośnie.

Sprawdzenie wzrostu podczas bilansu dziecka

Pediatra sprawdza w ramach bilansu dziecka, czy rośnie ono prawidłowo czy też odbiega od normy. Aktualne wymiary notowane są w książeczce zdrowia dziecka, gdyż ważne jest także obserwowanie zmian we wzroście, nie tylko aktualny stan.

Tabela wzrostu dla dzieci

Nasza tabela wzrostu bazuje na danych zaprezentowanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) i pokazuje, jaki wzrost jest odpowiedni dla dziecka w konkretnym wieku. Wskazówki, jak prawidłowo odczytać grafiki i tabele, znajdziesz w poniższym artykule. Tabele wzrostu chłopców i dziewczynek różnią się od siebie czasem, w którym zmiany zachodzą oraz wzrostem ostatecznym. Dlatego przygotowaliśmy także dodatkowo osobne artykuły prawidłowego wzrostu w zależności od płci dziecka:

Podobne artykuły

Tabela wzrostu dziewczynek (2-5 lat)

Tabela: wzrost dziewczynki

Wiek w latach Wzrost w cm na krzywej centylowej
  3. centyle 15. centyli 50. centyli 85. centyli 97. centyli
2 79,6 82,4 85,7 89,1 91,8
3 87,9 91,1 95,1 99,0 102,2
4 94,6 98,3 102,7 107,2 110,8
5 100,5 104,5 109,4 114,4 118,4
6 105,5 109,8 115,1 120,4 124,8
7 110,5 115,1 120,8 126,5 131,1
8 115,7 120,5 126,6 132,6 137,5
9 121,0 126,2 132,5 138,8 144,0
10 126,6 132,0 138,6 145,3 150,7
11 132,5 138,1 145,0 151,9 157,5
12 138,4 144,1 151,2 158,3 164,1
13 143,3 149,2 156,4 163,6 169,4
14 146,7 152,6 159,8 167,0 172,8
15 148,7 154,5 161,7 168,8 174,6
16 149,8 155,5 162,5 169,6 175,3
17 150,3 155,9 162,9 169,8 175,4
18 150,6 156,2 163,1 169,9 175,5
19 150,9 156,4 163,2 169,9 175,5
         

Źródło: Światowa Organizacja Zdrowia (2012)

Tabela wzrostu chłopców (2-5 lat)

Tabela: wzrost chłopca

Wiek w latach Wzrost w cm na krzywej centylowej
  3. centyl 15. centyl 50. centyl 85. centyl 97. centyl
2 81,4 83,9 87,1 90,3 92,1
3 89,1 92,2 96,1 99,9 103,1
4 95,4 99,0 103,3 107,7 111,2
5 101,2 105,2 110,0 114,8 118,7
6 106,7 110,8 116,0 121,1 125,2
7 111,8 116,3 121,7 127,2 131,7
8 116,6 121,4 127,3 133,1 137,9
9 121,3 126,3 132,6 138,8 143,9
10 125,8 131,2 137,8 144,4 149,8
11 130,5 136,1 143,1 150,1 155,8
12 135,8 141,7 149,1 156,4 162,4
13 142,1 148,3 156,0 163,7 170,0
14 148,7 155,2 163,2 171,2 177,6
15 153,3 160,9 169,0 177,0 183,6
16 158,3 164,8 172,9 181,0 187,5
17 160,8 167,2 175,2 183,1 189,5
18 162,2 168,4 176,1 183,9 190,0
19 162,8 169,0 176,5 184,1 190,3

Źródło: Światowa Organizacja Zdrowia (2012)

Centyle: jak prawidłowo przyporządkować wzrost i wagę dziecka?

Tak prawidłowo przyporządkujesz wartości:

 • 97. centyl: Tylko 3% rówieśników dziecka jest wyższych, 97% niższych.
 • 85. centyl: 15% rówieśników dziecka jest wyższych, 85% niższych.
 • 50. centyl: 50% rówieśników dziecka jest wyższych, 50% niższych. Twoje dziecko znajduje sę na środku skali.
 • 15. centyl: 85% rówieśników dziecka jest wyższych, 15% niższych.
 • 3. centyl: 97% rówieśników dziecka jest wyższych, 3% niższych od Twojego dziecka.

Obserwuj wzrost dziecka przez dłuższy czas

Wzrost dzieci waha się zazwyczaj do drugiego lub trzeciego roku o jeden centyl, zgodnie z linią którego przebiega dalej. Wzrost Twojego dziecka nie musi zatem przypadać dokładnie na 50. centyl, ale nie powinien też znacznie od niego odbiegać. Gdy jego wzrost przypada na 3. lub 97. centyl, odbiega znacznie od normy. Opóźniony wzrost u dziecka może wkazywać na poważną chorobę. Ważne jest też, aby wzrost nie wahał się znacznie między centylami. Jeśli tak się dzieje, może to być objaw zaburzenia wzrostu. Podobne spostrzeżenia powinnaś omówić z pediatrą.

Jeśli dziecko rośnie szybciej lub wolniej od innych przez krótki czas, nie ma to znaczenia. Może to być skutek niedawno przebytej choroby i jest całkowicie normalne. O zaburzeniu wzrostu mówi się jedynie wtedy, gdy dziecko rośnie inaczej w porównaniu z rówieśnikami przez co najmniej pół roku.

Co wpływa na wzrost dziecka?

Wzrost dziecka pobudzany jest przez hormon wzrostu - somatotropinę. Produkują ją komórki przedniego płata przysadki mózgowej, wydzielana jest zazwyczaj podczas snu. Wpływa zarówno na wzrost kości, jak i mięśni, przez co pełni kluczową rolę, jeśli chodzi o wzrost dziecka. Na wzrost mają jednak wpływ także następujące czynniki:

 • wzrost rodziców
 • sposób odżywiania się dziecka
 • ilość ruchu
 • choroby
 • ilość snu
 • szkody powodowane alkoholem lub paleniem papierosów

Fazy wzrostu u dzieci

Proces wzrostu u dziecka można podzielić na różne etapy. Najbardziej maluchy rosną w łonie matki jeszcze przed porodem. W ciągu tych dziewięciu miesięcy dziecko rośnie o jedną trzecią całego wzrostu. Po porodzie wyróżnia się następujące fazy:

 • Okres niemowlęcy (poniżej roku): W pierwszym roku życia dziecko rośnie bardzo szybko. Przeciętnie o 20-25 cm. Więcej na temat wzrtostu niemowlaka znajdziesz w naszym artykule: Tabela wzrostu niemowlaka.
 • 2. rok życia do dojrzewania: przez ten czas wzrost dziecka stopniowo hamuje, po czym około 9. roku życia stabilizuje się i wynosi mniej więcej 5cm rocznie.
 • Dojrzewanie: Podczas okresu dojrzewania dochodzi jeszcze do jednego skoku wzrostu, podczas którego dzieci mogą rosnąć nawet do 12cm rocznie. Wzost dziecka zatrzymuje się, gdy zakończy się też okres dojrzewania.

Czemu dorośli już nie rosną?

Dziecięce kości rosną, ponieważ mają tzw. płytki wzrostu. Jest to tkanka chrzęstna, która znajduje się w pobliżu zakończeń rosnącej kości. Jak tylko okres dojrzewania się zakończy i w ciele znajdzie się wystarczająco hormonów płciowych, tkanka ta zanika i dorośli już nie rosną.

Autor: