Menu

Zdolne dziecko - jak je wspierać

Jako zdolne określa się często dziecko, którego iloraz inteligencji wynosi przynajmniej 130 punktów. Zdolne osoby rozwijać się będą w sposób optymalny tylko wtedy, gdy ich uzdolnienia zostaną odpowiednio wcześnie rozpoznane i wspierane. W tym artykule przeczytasz, jak rozpoznać i wspierać uzdolnienia dzieci.

Zdolne dzieci a test na inteligencję

Szacuje się, że około dwóch procent wszystkich osób można uznać za wybitnie zdolne. Jednym z kryteriów pomagających lepiej rozpoznać uzdolnienie jest test na inteligencję, który może być wykonany przez psychologa dziecięcego i powinien być zawsze dopasowany do wieku dziecka. Mówi się, że jeśli jego wynik jest wyższy niż 130 punktów, istnieją podstawy, aby stwierdzić, że dziecko jest wybitnie zdolne. Jeśli test jest odpowiedni do wieku, jego wynik jest zawsze przekonujący nawet, gdy wyniki różnią się od siebie w zależności od momentu wykonania testu. Opisuje on bowiem nie potencjał dziecka, lecz zawsze tylko aktualny stan, który może być różny w zależności od sytuacji rodzinnej, szkolnej czy poziomu wsparcia dziecka.

Jak rozpoznać zdolne dziecko?

Wybitnie zdolne dzieci wyróżniają się przede wszystkim tym, że wyprzedzają swoich rówieśników w rozwoju umysłowym i społecznym o około trzy lata, podczas gdy emocjonalnie rozwijają się na równi z innymi. Przy tym dziecko może być zdolne w najróżniejszych dziedzinach: logiczno-matematycznej, językowej, muzycznej, artystycznej czy sportowej. Niektóre dzieci są wybitnie zdolne w kilku dziedzinach jednocześnie.

Podobne artykuły

Wiele wybitnie zdolnych dzieci wyróżnia się także tym, że ich zachowanie jest nieco inne od rówieśników. Może to czasem rodzić trudności - jednak nie musi. Bardzo często zdolne dzieci rozpoznaje się po tym, że w szkole zachowują się nietypowo i często się nudzą. Równie dobrze może jednak mieć miejsce sytuacja odwrotna. Niejedno zdolne dziecko (szczególnie często widać to u dziewczynek) jest w stanie tak dobrze wczuć się w rolę innych, że zachowuje się dokładnie tak, jak jego rówieśnicy, aby nie zwracać na siebie uwagi. Dlatego czasem wyjątkowo zdolne dzieci są trudne do “wyłowienia z tłumu”.

Wybitnie zdolne - najczęstsze oznaki

Jeśli nie jesteś pewna, czy Twoje dziecko jest wybitnie zdolne, możesz w każdej chwili poradzić się psychologa szkolnego. Jeżeli obserwujesz u swojego ucznia niektóre z poniższych zachowań, mogą to być oznaki wybitnego uzdolnienia:

 • przedwczesne opanowanie czytania i pisania
 • bogate słownictwo
 • wyjątkowa chłonność, zdolność przyswajania wiedzy
 • głód wiedzy
 • wyjątkowa pamięć
 • daleko rozwinięty perfakcjonizm
 • ponadprzeciętna zdolność logicznego i abstrakcyjnego myślenia
 • niechęć do rutyny i zadań niewymagających wysiłku umysłowego
 • wielu wyraźnie starszych przyjaciół
 • opinia mądrali lub kujona
 • uczucie izolacji, niezrozumienia
 • praca samodzielna, niezależna
 • wyjątkowo rozwinięte poczucie sprawiedliwości
 • odrzucenie rozwiązań siłowych
 • bezproblemowe przejmowanie odpowiedzialności
 • krytyczna ocena również autorytetów, informacji i opinii

Zdolne dzieci a szkoła

Skontaktuj się najlepiej z nauczycielem odpowiedzialnym za dziecko i wyjaśnijcie kwestie związane z uzdolnieniami dziecka, aby także w szkole mogło być optymalnie wspierane. Jeśli zdolne dziecko zbytnio nudzi się podczas zajęć szkolnych, może warto pomyśleć o przeskoczeniu jednej klasy. Istnieją również specjalne internaty, w których zdolne dzieci będą mogły rozwijać swoje talenty, a niektóre szkoły ofeują dla takich uczniów specjalne klasy. Większość szkół na pewno dysponuje listą adresów, pod które możesz się udać, jeśli Twoje dziecko jest wybitnie zdolne.

Odpowienie wsparcie w szkole jest szalenie ważne, gdyż w przeciwnym wypadku może się zdarzyć, że dziecko będzie tak znudzone, że zupełnie przestanie pracować lub będzie przeszkadzało w prowadzeniu zajęć. Niejedno zdolne dziecko odnosi porażkę w szkole, gdyż czuje się nierozumiane. W niektórych przypadkach mogą powstać także trudności natury społecznej, gdyż zdolne dziecko będzie czuło się “inne” i jako takie będzie postrzegane przez rówieśników. Powinnaś zatem dbać o to, aby uzdolnienia dziecka były w odpowiedni sposób wspierane.

Wspieraj zdolne dziecko

Również jako rodzic możesz wspierać wybitnie uzdolnione dziecko, przede wszystkim okazując mu miłość i uznanie. Dbaj o to, aby miało zawsze coś, co pomoże je odpowiednio zaktywizować, zająć i zainteresować. Zaproponuj swojemu dziecku kilka wyzwań intelektualnych, aby mogło zmierzyć się ze swoimi zdolnościami.

Nie pozwól innym się zniechęcić i spróbuj uodpornić się na zazdrość i uprzedzenia innych rodziców. Bowiem wielu uważa, że zdolne dzieci są obrabowane przez rodziców z dzieciństwa i muszą spełniać chore ambicje rodziców. Nie każdy jest świadomy faktu, że opieka nad wybitnie zdolnym dzieckiem może być czasem wyjątkowo trudna. Jednak z odpowiednim wsparciem zdolne dziecko może stać się prawdziwym ubogaceniem dla całej rodziny.