Menu

Jakie warunki trzeba spełnić, aby zostać rodzicami zastępczymi?

Wraz z mężem zdecydowaliście się zostać rodzicami zastępczymi? Jakie warunki trzeba spełnić, aby przyjąć do siebie wychowanka oraz na co powinnaś zwrócić szczególną uwagę, dowiesz się z tego artykułu.

Chcemy zostać rodzicami zastępczymi...

Podobnie jak w przypadku adopcji, tak i przy przyjmowaniu dziecka do rodziny zastępczej w pierwszej kolejności należy zgłosić się do ośrodka adopcyjno-opiekuńczego. Proces zostawania rodzicami zastępczymi przebiega podobnie jak proces adopcyjny, choć aby zostać rodzicami zastępczymi trzeba spełniać inne wymagania niż aby być rodzicami adopcyjnymi. Wiąże się to często z faktem, że dzieci trafiające do rodzin zastępczych mają za sobą ciężkie lub traumatyczne przeżycia, takie jak:

 • Życie z chorymi lub bezrobotnymi rodzicami, którzy nie mogą utrzymać dzieci.
 • Gdy rodzice są alkoholikami lub biorą narkotyki i nie są w stanie zapewnić dziecku odpowiedniej opieki, musi ono trafić do ośrodka lub rodziny zastępczej.
 • Jeden z rodziców lub oboje nie są znani.
 • Dziecko pochodzi z patologicznej rodziny. Jest bite lub pada ofiarą innego rodzaju przemocy fizycznej lub psychicznej.

Warunki zostania rodzicami zastępczymi

Aby zostać rodzicami zastępczymi, trzeba spełnić szereg warunków, które często różnią się od tych wymaganych od rodziców adopcyjnych.

Poniżej przedstawiamy, jakie warunki trzeba spełnić oraz jakie dostarczyć dokumenty, aby zostać rodzicami zastępczymi.

 • Dawać rękojmię należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej.
 • Mieć stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Korzystać z pełni praw cywilnych i obywatelskich.
 • Nie być pozbawionym władzy rodzicielskiej ani też organiczonym lub zawieszonym w wykonywaniu władzy rodzicielskiej.
 • Wywiązywać się z obowiązku łożenia na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby, gdy ciąży taki obowiązek z mocy prawa lub orzeczenia sądu.
 • Nie być chorym na chorobę uniemożliwiającą właściwą opiekę nad dzieckiem, co zostało stwierdzone zaświadczeniem lekarskim.
 • Mieć odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania.
 • Uzyskać pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Wymagania dodatkowe:

 • Uzyskanie pozytywnej opinii ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, wydanej na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.
 • Odbycie szkolenia oraz uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego.

Po pozytywnym przejściu kwalifikacji wstępnych oraz zakończonym szkoleniu, można rozpocząć właściwe starania o dziecko.

Podobne artykuły

Co powinniśmy wiedzieć, zanim zostaniemy rodzicami zastępczymi?

Jeśli pragniecie zostać rodzicami, jednak nie możecie mieć własnych dzieci, rodzina zastępcza może być dla Was jednym z mozliwych rozwiązań na posiadanie rodziny. Jednak zanim przyjmiecie do siebie wychowanka, powinniście dokładnie przedyskutować kwestię zostania rodzicami zastępczymi. Dzieci w rodzinach zastępczych często mają przykre wspomnienia ze swoimi rodzicami, dlatego ważne jest, abyście od początku stworzyli mu bezpieczny i spokojny dom oraz czas na pokonanie trudności i problemów. Powinniście być także świadomi faktu, że Wasze relacje z dzieckiem mogą nie ułożyć się od razu tak, jak byście sobie tego życzyli, dlatego cierpliwość i wytrwałość mogą się okazać niezbędne.