Menu

Metoda kalendarzykowa

Metoda kalendarzykowa, zwana także metodą Ogino-Klausa jest najstarszą z metod planowania rodziny. Polega na wyliczeniu dni płodnych i niepłodnych na podstawie długości cyklu miesiączkowego kobiety. Dzięki temu dowiesz się, kiedy najlepiej powinno dojść do zapłodnienia.

Metoda kalendarzykowa jest stosowana raczej do planowania rodziny niż jako metoda antykoncepcji. Wynika to z faktu, że czynniki takie jak np. przeziębienie czy stres potrafią zaburzyć cykl menstruacyjny kobiety i precyzyjne wyznaczenie dni płodnych jest trudniejsze.

Przygotowanie do zastosowania metody kalendarzykowej

Zanim rozpoczniesz stosowanie metody kalendarzykowej wskazana jest obserwacja Twojego cyklu w okresie długofalowym (minimum pół roku). Cykl liczy się od pierwszego dnia menstruacji do ostatniego dnia przed kolejnym krwawieniem. Ilość dni pomiędzy kolejnymi miesiączkami powinnaś skrupulatnie zapisywać w kalendarzyku lub na karcie pomiaru cyklu.

Podobne artykuły

Obliczanie dni płodnych według metody kalendarzykowej

Aby najlepiej obliczyć, kiedy wypadają Twoje dni płodne, potrzebujesz dokładnie wiedzieć, ile trwał Twój najdłuższy i najkrótszy cykl.  Następnie obliczasz:

Pierwszy płodny dzień = najkrótszy cykl - 18 dni

Ostatni płodny dzień = najdłuższy - 11 dni


A zatem jeśli Twój najkrótszy cykl trwał 25 dni, a najdłuższy 31, dni płodne obliczasz w następujący sposób:


Pierwszy płodny dzień: 25 - 18 = 7

Ostatni płodny dzień: 31 - 11 = 20

Z obliczeń jasno wynika, że płodne dni wypadają pomiędzy 7 a 20 dniem cyklu. Jeśli więc nie chcesz zajść w ciążę, powinniście wraz z Twoim partnerem zrezygnować ze współżycia w tym okresie lub dodatkowo się zabezpieczać. Jeśli jednak myślicie o dziecku, powinniście wykorzystać ten czas jak najlepiej, gdyż wtedy właśnie jesteś najbardziej płodna!

Alternatywne metody dla metody kalendarzykowej

Problemem korzystania z metody kalendarzykowej jest fakt, że bardzo organicza ona możliwość współżycia bez zabezpieczenia, gdyż ilość  potencjalnie płodnych dni jest stosunkowo wysoka. Z drugiej strony jednak przy planowaniu rodziny masz pewność, że w tych właśnie dniach jesteś wyjątkowo płodna. To właśnie dlatego metoda kalendarzykowa  jest stosowana raczej przy planowaniu rodziny niż jako metoda antykoncepcji. Wynika to z faktu, że czynniki takie jak np. przeziębienie, stres potrafią zaburzyć cykl i ostatecznie może dojść do niechcianej ciąży. Pewniejsze metody naturalnej antykoncepcji to metoda pomiaru temperatury podstawowej oraz metoda Billingsów. Połączenie tych dwóch metod określane jest mianem metody objawowo-termicznej.