Menu

Bezrobocie

Witam drogie mamusie, może wie któraś czy po roku zatrudnienia dostane jakieś płatne bezrobocie tylko że w tym miałam chorobowe i urlop macierzyński? z góry dziękuje i pozdrawiam!

madziorek1
 781  13

Znajdź pytania na ten sam temat:

praca

Odpowiedzi

Kacperek2008
Tak będziesz miała zasiłek dla bezrobotnych jeżeli przez 365 dni byłaś zatrudniona. Niby to niewiele co dostaniesz, ale zawsze coś...
daryjka87poznan
Zdaje mi sie ze tak.
corcia
dostaniesz jeśli miałaś na pełny etat ,jeśli nie miałaś pełnego to musiała byś przepracować około półtora roku , jeśli zarobiłaś co najmniej 1500 brutto jeśli nie zarobiłaś to nie dostaniesz bo nie były składki odprowadzane na fundusz pracy ,musisz wziąć ze sobą zaświadczenia o zarobkach które pracodawca wystawia
corcia
oni biorą pod uwagę pare ostatnich miesięcy nie pamiętam dokładnie 12 miesięcy albo 8 miesięcy
karolincia
Jak męża bodajże da lata temu zwolnili z pracy też wydawało mu się że miał ciagłość pracy przez rok ale jak mu wyliczyli to sie okazało że nie ma
corcia
pod uwage biorą ostatni 12 albo 8 miesięcy zarobki nie lata pracy
jagoda30
jeśli w ciagu 18 ostatnich miesięcy miałaś przepracowane 12, też zwolnienie i macierzyński się liczą,umowa na cały etat lub na 1/2 ale zarobki jak na pełnej.Ja właśnie kończę kuroniówkę po macierzyńskim.
jagoda30
a lata pracy liczą się,przy wysokości zasiłku,po 5 latach przepracowanych dostajesz 100% zasi łku
corcia
jagoda30 to jak sie pracuje na pół etatu to co nie biorą pod uwage zarobków ? ja pracowałam na pół etatu i właśnie brali ,mimo to że na pół i tak musiałam mieć 1500 brutto
corcia
Zasiłek dla bezrobotnych 2012 r. - komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?


Kto ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych?


Prawo do zasiłku dla bezrobotnych ma każda osoba, która jest zarejestrowana w urzędzie pracy i nie ma dla niej propozycji pracy, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych. Następnym warunkiem jest przepracowanie przez osobę bezrobotną w okresie 18 miesięcy przed rejestracją co najmniej 365 dni:

na umowę o pracę z minimalnym wynagrodzeniem,

na umowę o prace nakładczą lub na podstawie umowy agencyjnej,

na umowie zleceniu,

prowadzenie własnej działalności gospodarczej,

praca w okresie tymczasowego aresztowania, tutaj warunkiem jest, by podstawę wymiaru składek stanowiła kwota w wysokości co najmniej połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę,

zwolnienie nastąpiło po odbyciu zasadniczej służby wojskowej, jeśli jej okres odbywania wynosił 240 dni,

bezrobotny opłacał składkę na fundusz pracy w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej u pracodawcy zagranicznego,

pracował za granicą i przybył do Polski jako repatriant,

pracował w państwach Unii Europejskiej.


Bardzo ważne jest odprowadzanie w tym czasie przez pracodawcę lub samego bezrobotnego składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Pracę trzeba udokumentować.
Kiedy można otrzymać zasiłek dla bezrobotnych i na jak długo?
Od 1 stycznia 2010 r. w życie weszła nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która zmieniła system przyznawania zasiłków dla bezrobotnych, a także ich wysokość.

Obecnie nowy zasiłek dla bezrobotnych wynosi 717 zł brutto - taka kwota będzie wypłacana tylko przez pierwsze trzy miesiące. Gdy upłyną wysokość zasiłku spadnie do 563 zł brutto. Do końca grudnia 2009 r. podstawowe świadczenie było wypłacane w wysokości 575 zł brutto. Bezrobotny, który zarejestrował się w urzędzie pracy w grudniu 2009 r., otrzyma zasiłek w starej wysokości. (poniżej aktualizacja wysokości kwoty zasiłku dla bezrobotnych)

Pamiętaj ! Nie każdy bezrobotny otrzyma zasiłek w kwocie 717 zł, a potem 563 zł (aktualizacja wysokości zasiłku dla bezrobotnych poniżej).
Zasiłek obliczany jest w zależności od stażu pracy osoby bezrobotnej:

gdy staż pracy wynosi do 5 lat pracy - zasiłek będzie wypłacony w wysokości 80 % zasiłku podstawowego,

gdy staż pracy wynosi od 5 do 20 lat pracy - zasiłek będzie wypłacony w wysokości 100 % zasiłku podstawowego,

gdy staż pracy wynosi co najmniej 20 lat pracy - zasiłek będzie wypłacony w wysokości 120 % zasiłku podstawowego.

Zasiłek dla bezrobotny ulega waloryzacji co roku 1 czerwca. Bezrobotny pobiera go przez 6 lub 12 miesięcy. Wszystko zależy od stopy bezrobocia w powiecie. Gdy stopa bezrobocia jest niższa niż przeciętna krajowa to zasiłek wypłacany jest przez 6 miesięcy. Gdy wynosi co najmniej 150 % stopy przeciętnego bezrobocia, to wypłaca się go przez 12 miesięcy.

Zasiłek dla bezrobotny wypłacany jest przez 12 miesięcy także osobom, które ukończyły 50 lat oraz przepracowały co najmniej 20 lat, a pracodawca w tym czasie płacił wszystkie składki. Do zasiłku przez 12 miesięcy maja także prawo osoby, które maja na utrzymaniu dzieci nie starsze niż 15 lat. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dokładnie wyjaśnia, o jakie sytuacje chodzi.
Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje za każdy dzień kalendarzowy po upływie:

7 dni od rejestracji w urzędzie pracy,

90 dni, gdy w okresie 6 miesięcy przez rejestracją w urzędzie pracy osoba bezrobotna rozwiązała stosunek pracy (służbowy) za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron,

180 dni, gdy bezrobotny 6 miesięcy przez rejestracją w urzędzie pracy został dyscyplinarnie wyrzucony z pracy bez wypowiedzenia.

Jeżeli bezrobotny otrzymał odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia, będzie musiał poczekać na zasiłek tak długo, na jaki okres otrzymał odszkodowanie.

Jeżeli bezrobotny, który ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych podejmie zatrudnienie lub inna prace zarobkową, to ma prawo ubiegać się o przyznanie dodatku aktywizacyjnego .

Wysokość dodatku aktywizacyjnego to różnica między minimalnym wynagrodzeniem za pracę a otrzymywaną pensją. Dodatek przysługuje przez okres wypłacania zasiłku dla bezrobotnych.
Dodatek aktywizacyjny nie przysługuje:

jeżeli osoba bezrobotna skierowana została do prac interwencyjnych, robót publicznych lub na stanowisko pracy, którego koszty wyposażenia lub doposażenia zostały refundowane,

jeżeli osoba bezrobotna podjęła prace z własnej inicjatywy w zakładzie pracy w którym była zatrudniona lub dla którego wykonywała inną pracę zarobkową bezpośrednio przed rejestracją w UP,

jeżeli osoba bezrobotna sama znalazła sobie prace za granicą.

Utrata prawa do zasiłku dla bezrobotnych
Prawo do zasiłku dla bezrobotnych zostaje utracone, gdy:

skończył się okres, na który został przyznany,

osoba bezrobotna odmawia bez uzasadnienia przyjęcia propozycji pracy, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, prac interwencyjnych, robót publicznych, czy poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym,

osoba bezrobotna bez powodu nie podejmie m.in. szkolenia, stażu.

Aktualizacja
Od 1 czerwca 2012 r. o 32,80 zł wzrośnie kwota zasiłku wypłacana bezrobotnemu w okresie pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do tego świadczenia.

Na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zasiłki dla bezrobotnych podlegają od 1 czerwca każdego roku waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku.

Zgodnie z komunikatem prezesa GUS z 13 stycznia 2012 r. (MP z 2012 r., poz 23) wskaźnik ten wyniósł w stosunku do 2010 r. 104,3% (wzrost cen o 4,3%).

Os 1 czerwca 2012 r. wskaźnikiem tym zwaloryzowana zostanie kwota zasiłków dla osób bezrobotnych, które zostały przyznane po 31 grudnia 2009 r. i tak ustalony zasiłek będzie wynosił:

794,20 zł (761,40 zł x 104,3 proc.) – przez pierwsze trzy miesiące posiadania prawa do zasiłku,

623,60 zł (597,90 zł x 104,3 proc.) – przez kolejne miesiące posiadania prawa do zasiłku.

W górę pójdzie także kwota zasiłków dla bezrobotnych przyznanych do 31 grudnia 2009 r. i osoba bezrobotna, która ma do niego prawo dostanie o 26,30 zł więcej niż dotychczas. Od 1 czerwca 2012 r. zasiłek będzie wynosił:

637 zł (610,70 zł x 104,3 proc.).

Długie zwolnienie lekarskie może pozbawić Cię zasiłku dla bezrobotnych

Jeże będziesz pobierać zasiłek dla bezrobotnych i zaczniesz chorować, to dostarczysz do urz,edu zwolnienie lekarskie. ..... I tutaj trzeba uważać, bo można stracić zasiłek.

Pamiętaj! Zasiłek dla bezrobotny jest wstrzymywany, gdy osoba bezrobotna dostarczy zwolnienie lekarskie o łącznej długości 90 dni.

Urząd pracy nie uprzedza o tym, że można stracić zasiłek. Powiadamia o tym bezrobotnego, gdy to już się stanie. Dlatego trzeba liczyć dni zwolnienia i zastanowić się, czy można sobie pozwolić na stratę zasiłku.
rozowa82
no dziwne troche bo ja mialam przepracoweane trzy lata na poł etatu i tego mi nie liczyli bo niby pół etatu sie nie liczy... policozno mi tylko pełen etat...
goskapolak
corcia- warto podać źródło
corcia
liczy sie pełny etat ,pół etatu i umowa zlecenie
Ups, chyba coś nie działa. Prosimy, odśwież stronę lub spróbuj ponownie później.