Menu

macierzyńskie po poronieniu?

dziewczyny, mam pytanie, czy po poronieniu można ubiegać się o jakieś wolne, może część urlopu macierzyńskiego czy coś takiego? jeżeli tak to od którego tygodnia i na jakiej podstawie?

sophia666
 4060  6

Znajdź pytania na ten sam temat:

poronienie martwa ciaza utrata

Odpowiedzi

MARCYSIA
powyzej 20 tygodnia 8 tyg macierzynskiego ale mozesz sie dowiedziec w zusie
cath4
http://www.poronienie.pl/prawo.html tu są wszystkie informacje. I znalazłam coś takiego:"Należy tutaj rozróżnić poronienie od urodzenia dziecka martwego. Z porodem mamy do czynienia w przypadku rozwiązania które nastąpiło po upływie co najmniej 16 tygodniowej ciąży. Trwanie ciąży poniżej tego okresu traktowane jest jako poronienie. W takim przypadku nie przysługuje urlop macierzyński a wyłącznie zwolnienie z tytułu niezdolności do pracy lub zwolnienie chorobowe. W przypadku urodzenia dziecka martwego po upływie 16 tygodniowej ciąży, którego zgon nastąpił przed wyjściem z ustroju matki przysługuje na podstawie art. 1801 § 1 k.p. urlop macierzyński w wymiarze 8 tygodni po porodzie, nie krócej jednak niż przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka.
Pracownicy która urodziła więcej niż jedno dziecko przy jednym porodzie (dwojaczki, trojaczki w tym powiedzmy jedno martwe), przysługuje w takim przypadku urlop macierzyński w wymiarze stosownym do liczby dzieci pozostałych przy życiu".
cath4
"W przypadku urodzenia martwego dziecka lub zgonu dziecka przed upływem 8 tygodni życia, ubezpieczona ma prawo do zasiłku macierzyńskiego przez okres 8 tygodni (56 dni) po porodzie, nie krócej niż przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka. W razie śmierci dziecka po upływie 8 tygodni życia, ubezpieczona zachowuje prawo do zasiłku macierzyńskiego przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka."
cath4
z art. 180 par.1 Kodeksu pracy w razie urodzenia martwego dziecka lub zgonu dziecka przed upływem 8 tygodni po porodzie, pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze 8 tyg. po porodzie, a jak stanowi art.29 ust.5 ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ( Dz. U. z 2005 nr 31 poz..267) zasiłek macierzyński przysługuje przez okres ustalony przepisami Kodeksu Pracy jako okres urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.
Przedstawienie przez Panią, pracodawcy jeżeli to on jest płatnikiem zasiłków ubezpieczenia społecznego, aktu urodzenia wraz z aktem zgonu dziecka będzie stanowić podstawę ustalenia Pani prawa do zasiłku macierzyńskiego.
sophia666
dziękuję ale opisujecie sytuację "8 tygodni po porodzie" a w tym wypadku porodu nie było...
Ups, chyba coś nie działa. Prosimy, odśwież stronę lub spróbuj ponownie później.