Menu

Mieszkanie komunalne - podanie

Chcielibyśmy z mężem złożyć podanie o przydział mieszkania komunalnego . Czy orientujecie się może, gdzie moglibyśmy znaleźć jakieś wzory takich podań? Nie bardzo wiemy, jak się zabrać, od strony technicznej, za takie pismo. Z góry dziękuję za pomoc
(kwiatek)

Nanya
 21222  2

Znajdź pytania na ten sam temat:

Praca i Finanse podanie mieszkanie komunalne

Odpowiedzi

kasiunia1
Ogólne zasady przydziału lokali mieszkalnych z Urzędu Miejskiego:
Przydział lokali mieszkalnych reguluje Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 71 poz. 733 z 2001 r.) oraz Uchwała Nr VIII/156/2003 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie określenia „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Elbląga”.
Zgodnie z wymienionymi „Zasadami....” o przydział lokalu mieszkalnego z zasobu gminy może ubiegać się osoba nie posiadająca tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego i znajdująca się w trudnych warunkach mieszkaniowych, spełniająca poniższe kryteria: wnioskodawca jest zameldowany na pobyt stały w Elblągu od min. dwóch lat lub jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę od minimum jednego roku; uzyskany dochód nie przekracza 150 proc. najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 100 proc. najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym na każdą osobę zgłoszoną do wspólnego zamieszkiwania; znajduje się w trudnych warunkach mieszkaniowych tzn. powierzchnia mieszkalna w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 4 m2; znalazła się w niedostatku i jest bezdomna lub zagrożona bezdomnością.
Osoby nie posiadające samodzielnego lokalu mieszkalnego ubiegające się o mieszkanie z zasobów gminy mogą złożyć formalny wniosek o przydział mieszkania z miejsca zamieszkiwania lub pobytu na terenie miasta Elbląga.
Po spełnieniu kryteriów wniosek zostaje zarejestrowany w rejestrze osób oczekujących na przydział mieszkania, który może nastąpić jedynie po uzyskaniu pozytywnej opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej działającej przy Wydziale Mienia Komunalnego i Spraw Mieszkaniowych Urzędu Miejskiego w Elblągu i umieszczeniu na ostatecznej liście przydziału na dany rok.
W przypadku lokali do remontu również należy złożyć wniosek, spełnić kryteria, o których mowa wyżej oraz zostać umieszczonym na ostatecznej liście przydziału mieszkań.
W przypadku możliwości pozyskania lokalu zadłużonego można otrzymać taki lokal jedynie w ramach zamiany zajmowanego lokalu za spłatą zaległości czynszowych i dokonania remontu we własnym zakresie.
Nanya
Dziękuję, ale wiem, jakie są zasady przydziału. My po prostu mamy napisać podanie uzasadniające potrzebę przydziału mieszkania komunalnego. Wszystkie pozostałe wnioski, zaświadczenia, itp. mamy już gotowe. Chodzi o samo podanie.
Ups, chyba coś nie działa. Prosimy, odśwież stronę lub spróbuj ponownie później.