Menu

Reklamacja towaru.

Kochane Mamusie,
Niespełna trzy miesiące temu kupiłam córce nowe okulary. Koszt prawie 300 zł. Niestety okazały się bublem, bo ułamał się plastik przy zawiasie i okulary się rozpadły. Oprawki jakie posiadaliśmy to Enzo Colini kids. Oddalam okularki do reklamacji. Po dwóch tygodniach otrzymałam odpowiedź ze sklepu, że reklamacja jest nie uznana. Pismo jest napisane przez panią kierownik ze sklepu. Córka nosi okulary 1,5 roku i umie o nie dbać. Oprawki rozpadły się przy normalnym użytkowaniu. Jakie są szanse na inne rozwiązanie sprawy? Czy sprawa jest z góry przegrana, czy powinnam pisać odwołania i walczyć o uznanie reklamacji?

kaatt
 750  7

Znajdź pytania na ten sam temat:

Dorośli Zakupy prawa konsumenta reklamacja okulary

Odpowiedzi

Beki
Rzecznik praw konsumenta.
kama86
Pani kierownik nie ma prawa pisac odzucenia reklamacji.

Reklamacje sklada sie u producenta,sklep nie ma nic do tego jest posrednikiem,jedynie ma prawo przyjac reklamacje.

Poszlabym jeszcze raz do sklepu zlozyc reklamacje i spytac na jakiej podstawie ,zostala odzucona.

Pozniej juz tylko Rzecznk praw konsumenta.
Beatka9316
Po pierwsze Pani kierownik ze sklepu nie jest upoważniona do tego aby odpisywać na reklamację.
Po drugie oczywiście napisz odwołanie jeśli to nic nie da udaj się do rzecznika praw konsumenta on na pewno to załatwi. Skoro mówisz, że okulary rozpadły się przy normalnym użytkowaniu to jak najbardziej muszą uznać reklamację. ! Co innego jak by spadły czy coś takiego...
Walcz o swoje teraz coraz częściej słyszy się, że reklamację zostają odrzucone.
amalka
Zaczerpnięte z http://forumprawne.org/

7. Sposób załatwienia reklamacji - uprawienienia Konsumenta
Dla ułatwienia szczegółowej analizy uprawnień - podzielimy ten punkt na 3 etapy:

ETAP 1
Konsument może żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy.

Jest to zobowiązanie przemienne i na podstawie art. 365 Kodeksu Cywilnego - wybór należy do Konsumenta - Sprzedawaca nie może wcześniej sam narzucić sposobu załatwienia reklamacji (z pewnymi wyjątkami - o czym niżej). Podobnie Sprzedawca nie może decydować za Konsumenta, czy wybierze reklamację z tytułu gwarancji czy z tytułu towaru niezgodnego z umową.
Sprzedawca w przypadku naprawy, zwraca Konsumentowi wszelkie koszty, jakie poniósł, w szczególności: koszty demontażu, dostarczania (w praktyce oznacza to, że Sprzedawca ponosi koszt transportu towaru do niego jak i od siebie do Konsumenta), robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia. Nie może żądać też dopłaty w przypadku podwyższenia ceny naprawianego lub wymienianego towaru.

Sprzedawca może odmówić naprawy lub wymiany, jeżeli są one niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przykładem niemożliwości wymiany towaru na nowy jest sytuacja, gdy niezgodność z umową dotyczy rzeczy mającej charakter niezastępowalny (oznaczonej co do tożsamości), to samo ma miejsce również, gdy niewykonanie przez sprzedawcę obowiązku wymiany jest spowodowane zaprzestaniem produkcji rzeczy tego rodzaju. Nadmierne koszty naprawy mogą być spowodowane np. koniecznością sprowadzenia kosztownych urządzeń, wysokim kosztem transportu,niewspółmiernym do wartości towaru. Przy ocenie nadmierności kosztów należy brać pod uwagę wartość towaru niezgodnego z umową, rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności oraz niedogodności wynikające dla kupującego. W takim wypadku należy przejść do ETAPu 3.

ETAP 2
Sprzedawca ma 14 dni na ustosunkowanie się do złożonej reklamacji.
Wybór:
- przyjąć bez zastrzeżeń,
- wybrać inny sposób załatwienia reklamacji, jesli wybrany przez Konsumenta nie jest możliwy (patrz wyżej),
- odmówić uwzględnienia reklamacji.
Od uzasadnienia Sprzedawcy zależy, czy jego wybór jest słuszny, czy też nie. Do takich spraw należy podchodzić indywidualnie.
W odpowiedzi na reklamację musi być wskazane, w jaki sposób reklamacja zostaje rozpatrzona (a nie tylko, że została rozpatrzona pozytywnie).

WAŻNE! Sprzedawca nie może wymusić na Konsumencie obowiązku zjawienia się w sklepie w celu odbioru odpowiedzi na reklamację. Jest to klauzula niedozwolona! To na Sprzedawcy ciąży obowiązek zawiadomienia Konsumenta i to on powinien się postarać, aby wiadomość o sposobie załatwienia reklamacji trafiła w odpowiednim terminie do Konsumenta. Najlepiej tego typu kwestie będzie regulować arkusz reklamacyjny. Konsument wybierze formę, w jakiej ma zostać powiadomiony, np. telefonicznie (po podaniu numeru telefonu), listownie (po podaniu adresu), e-mailem, bądź osobiście, gdy Konsument chce w swoim zakresie odebrać odpowiedź..
Wysyłając list należy jednak pamiętać o tym, że dla zachowania terminu nie będzie wystarczającym jego nadanie przed upływem 14-dniowego terminu. Istotną będzie chwila, kiedy Konsument będzie mógł zapoznać się z treścią odpowiedzi na reklamację.
amalka
WAŻNE! Przy nieuwzględnieniu reklamacji, Sprzedawca często powołuje się na opinię rzeczoznawcy. Nie jest ona jednak dla Konsumenta wiążąca! Podobnie Konsument może w reklamacji załączyć swoją opinię rzeczoznawcy (nie jest to przeważnie kosztowne rozwiązanie, a może pomoc) - listę rzeczoznawców w danym mieście można znaleźć na stronach Inspekcji Handlowej lub sądów w danym mieście.

ETAP 3

Jeżeli:
- Konsument, z przyczyn określonych w ETAPie 1, nie może żądać naprawy ani wymiany lub,
- sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub,
- naprawa bądź wymiana naraziłaby Konsumenta na znaczne niedogodności.
Konsument ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy (wraz ze zwrotem pieniędzy). Wybór należy do Konsumenta (z wyjątkami - o czym poniżej).

Przy określeniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany należy brać pod uwagę rodzaj towaru i cel jego nabycia. Jeśli towar ma również gwarancję, termin załatwienia reklamacji ustawowej powinien być podobny. Kupujący ma prawo żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy nawet w sytuacji, gdy niemożliwość wymiany towaru ma charakter przejściowy.

WAŻNE! Konsument nie może żądać odstąpienia od umowy i zwrotu ceny, jeżeli niezgodność nie ma charakteru istotnego. W tym wypadku Konsumentowi pozostaje jedynie żądanie obniżenia ceny. Niezgodność towaru jest istotna wówczas, gdy Konsument z jej powodu nie może w ogóle korzystać z rzeczy, korzystać z niej zgodnie z jej przeznaczeniem (np. telefon komórkowy nie dzwoni) lub gdy rzecz stwarza zagrożenie dla osób lub mienia (np. ekspres do kawy powoduje spięci w instalacji elektrycznej).Podstawa prawna
ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
Kumaja
plus /wybaczcie,jeśli coś powtórzę z postów wyżej/ jeżeli sprzedawca umywa ręce - ma też obowiązek wskazać producenta towaru, z którym to od nowa zaczyna się batalię o swoje. Z mojej praktyki wynika, iż miejski rzecznik praw konsumenta niewiele pomaga, doradzi a i owszem, coś wyskrobie, ale co dalej, jeżeli druga strona ma w nosie taki autorytet??? Po drugie, prywatna opinia rzeczoznawcy to koszt, który może pochłonąć wydatek na nowe okulary. Taka opinia, ale i opinia drugiej strony dla Sądu jest tylko informacją o dowodzie, nie stanowiąc nim go jednocześnie.

konkluzja nie jest zbyt optymistyczna, ale walczyć zawsze można. najlepiej jakby to jakaś organizacja konsumencka za Ciebie, oczywiście za Twoją zgodą, wystąpiła zarówno do ww. firmy z odpowiednimi żądaniami, jak i do Sądu. Nie generuj kosztów, ani na prawnika, ani tym bardziej na prywatną (tj. poza procesem sądowym), opinię rzeczoznawcy. inmho, pozdrawiam i życzę powodzenia!!!!
Ups, chyba coś nie działa. Prosimy, odśwież stronę lub spróbuj ponownie później.