Menu

renta

Witajcie kochane!!
Mam pytanie mój tata dostawał rentę 1400zl i zmarł ja mam opieka nad siostrami które maja po tacie rete na osobę dostają po 700zl dopóki się uczą i jeśli jedna z nich by zrezygnowała z nauki bo jest już pełnoletnia to czy ta droga będzie dostawać cała ręte co tato pobierał czyli 1400zl czy normalnie 700zl?? bardzo proszę o odpowiedzi z góry serdecznie dziękuje i mile pozdrawiam

mamusia123
 340  3

Znajdź pytania na ten sam temat:

Dorośli Opieka nad dzieckiem reta

Odpowiedzi

Kumaja
cytat z ustawy emerytalno -rentowej

Renta rodzinna wynosi:
1) dla jednej osoby uprawnionej – 85% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu;
2) dla dwóch osób uprawnionych – 90% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu;
3) dla trzech lub więcej osób uprawnionych – 95% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu.

Wszystkim uprawnionym członkom rodziny przysługuje jedna łączna renta rodzinna.
Renta rodzinna podlega podziałowi na równe części między uprawnionych.
W razie ujawnienia okoliczności powodujących konieczność dokonania podziału renty rodzinnej po raz pierwszy lub zmiany warunków dotychczasowego podzia-łu renty ze względu na zmianę liczby osób uprawnionych organ rentowy doko-nuje podziału świadczenia od miesiąca ujawnienia tych okoliczności.

Dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione mają prawo do renty rodzinnej:
1) do ukończenia 16 lat;
2) do ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyły 16 lat życia, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat życia, albo
3) bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy w okresie, o którym mowa w pkt 1 lub 2.
2. Jeżeli dziecko osiągnęło 25 lat życia, będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty rodzinnej przedłuża się do zakończenia tego roku studiów.
Beki
Idź do zusu, a dowiesz się wszystkiego konkretnie i od razu wypiszesz papierki. Przygotuj sobie wszystkie dokumenty, żebyś nie chodziła 2 razy.
Mysiulineczka
Jeżeli jedna zrezygnuje z nauki to całość renty otrzymywać będzie druga siostra tzn. jako całość rozumie się w tym wypadku 85 % świadczenia które przysługiwałoby zmarłemu czyli nie będzie to 1400 zł tylko kwota niższa o te 15%.
Ups, chyba coś nie działa. Prosimy, odśwież stronę lub spróbuj ponownie później.